Tècnica metamòrfica

Papellona

La Tècnica metamòrfica.

Tots tenim un poder d’autocuració interna del qual no en som massa o gens conscients. A través de la tècnica metamòrfica es pot alliberar. La metamorfosis és la gran transformació, el passar d’un estat a un altre de molt diferent, és el que fan molts insectes, i, perquè no de la malaltia a la salut o de la inconsciència a la conSciència.

Durant els nou mesos de gestació és quan s’estableix la capacitat de la vida humana, treballant aquest reflexes als peus, a les mans i al cap. Aquest període es pot reactivar i així alliberar aquestes energies que estaven reprimides.

La Técnica metamórfica

Mariposa

La Técnica metamórfica.

Todos tenemos un poder de autocuración interna del cual no somos demasiado o nada conscientes, mediante la técnica metamórfica puede liberarse. La metamorfosis es la gran trasformación, el pasar de un estado a otro muy diferente al anterior, es lo que hacen muchos insectos, y porque no… de la enfermedad a la salud, de la inconciencia a la conSciencia.

Durante los nueve meses de gestación es cuando se establece la capacidad de la vida humana, trabajando estos reflejos en los pies, manos y cabeza este período  puede  reactivarse, liberándo estas energías que estaban reprimidas,  despertando así la capacidad autocurativa que todos tenemos innata.

La Técnica metamórfica