Shiatsu

Tècnica Metamòrfica

Shiatsu.

La paraula japonesa “shiatsu” està composta per “shi”, que significa “dit” i “atsu” que significa pressió. En certa manera quan ens donem un cop, instintivament ens posem la mà a la part on ens hem fet mal i pressionem o fem un massatge, sense adonar-nos que estem aplicant una certa forma de Shiatsu. De fet, el que estem provocant és una descongestió de la zona afectada, quan hi ha un múscul molt contracturat i apliquem una certa pressió, estem fent exactament el mateix. El shiatsu també aplica pressió amb les mans, els colzes i els braços.

En els seus inicis el shiatsu era un sistema purament japonès basat en la medicina tradicional xinesa. Els conceptes bàsics d’aquesta eren els següents: Al cos hi ha unes línies energètiques que recorren tot l’organisme i que reben el nom de “meridians”, cada un dels meridians reben a més el nom dels diferents òrgans del cos. Cada òrgan, està relacionat també amb una víscera. D’aquesta manera tenim: el meridià del ronyó (R) la bufeta (B), el del cor (C) associat amb l’intestí prim (IP), el del braç-pàncrees (BP) amb l’estómac (E), el pulmó (P) associat amb el de l’intestí gruixut (IG) i el del fetge (F) a la vesícula biliar (VB). També està basat en el Ying i el Yang i a la llei dels cinc elements: aigua per a R i B, fusta per a F i VB, foc per C i IP, terra per BP i E i metall per P i IG.

La medicina tradicional xinesa no mira la malaltia com a tal sinó com a un desequilibri del sistema que repercuteix en tots els altres. A través del treball en aquests meridians es pot recuperar l’equilibri.

Técnica Metamórfica

Shiatsu.

La palabra japonesa de shiatsu es una palabra compuesta de shi,que quiere decir dedo y atsu, presión. En cierta manera cuando nos damos un golpe, instintivamente nos llevamos la mano y hacemos una presión o un masaje, sin darnos cuenta estamos aplicando una cierta forma de shiatsu, en definitiva, lo que estamos provocando es una descongestión de la zona afectada, cuando hay un músculo muy contacturado y aplicamos una presión, estamos haciendo exáctamente lo mismo. El shiatsu también aplica la presión con las manos y codos, brazos etc.

En principio era un sistema puramente japonés y se basa en la medicina tradicional china en la cual en el cuerpo hay unas lineas energéticas que recorren todo el organismo y que reciben el nombre de meridianos,  cada uno de estos a su vez recibe el nombre de los diferentes órganos del cuepo, cada órgano también a suvez está relacionado con una víscera. Así tenemos: el meridiano del riñón(R ) asociado con la vejiga(V ), el del corazón (C )al del intestino delgado(ID ), el del bazo-pancreas (BP )al estómago (E ),pulmón(P ) al intestino grueso (IG ) y el hígado (H ) a la besícula viliar (BV ). Tamién todo esto está basado en el Yin y Yang  y a la ley de los 5 elementos: elemento  água para R yV , madera para H y BV, fuego para C e ID, tierra para BP y E y metal para P e IG.

La medicina tradicional china no mira la enfermedad como tal sino un desequilibrio de un sistema el cual repercute en todos los demás, y a través del trabajo en estos meridianos se puede volver a reestablecer elequilibrio.