Bénjamin (Círiax)

Aquest mètode va ser desenvolupat pel Dr. Ben E Benjamin del Touch Therapy Institute de Cambrigde (Massachussets, USA). És reconegut als EUA com el mètode més sofisticat de formació d’una teràpia manual aplicada al teixit tou.
És un mètode destinat a evaluar i tractar lesions del teixit tou i, després d’una detallada exploració a través d’unes proves, poder determinar amb exactitud, si es tracta d’una lesió muscular, tendinosa, articular, lligamentosa, capsular o nerviosa.
Desenvolupa tanmateix un mètode de tractament específic per a cada una d’elles, basat també en els conceptes del Dr James Ciriax sobre les lesions articulars i músculo-tendinoses.

Este método, fué desarrollado por el Dr. Ben E. Benjamín del Touch Therapy Institute de Cambrigde, Massachussets (USA) es reconocido en los Estados Unidos como el método más sofisticado de formación en terapia manual aplicado al tejido blando.
Es un método para evaluar y tratar lesiones del tejido blando, y tras una detallada exploración a través de unas pruevas, poder determinar con exactitud si se trata de una lesión muscular, tendinosa, articular, ligamentosa, cápsular, nerviosa, etc.
Desarrolla así mismo un método de tratamiento específico para cada una de ellas, también basado en los conceptos del dr  James Ciriax sobre las lesiones articulares y músculotendinosas.